<< terug naar overzichtBeleidsplan 2015 – 2020

 • Urologie afronden, er zijn dan 2 gecertificeerde urologen en een academische opleiding tot uroloog. Tevens een separate urologisch afdeling.
 • Huisartsengeneeskunde afronden, er wordt een nepalese  Associate Professor benoemd met een eigen gecertificeerde academische opleiding voor huisartsen in het ziekenhuis. Huisartsen gaan werken deels in het ziekenhuis, maar vooral in de buitenposten.

Buitenposten zodanig inrichten dat uitgebreide directe zorg diagnostisch en therapeutisch  mogelijk is

 • Profiel nieuwe bestuursleden, kwaliteitsbewaking en communicatie, strategisch en operationeel
 • Samenwerken met Jadana Wholesome Care van Marlouk van Gooswillihn en Myra

Buitenposten tot Modeloutreaches maken ,goede scholen, bedrijven etc

  • Microkredietprogramma’s, gekoppeld aan gezondheidsaspecten, verder uitbreiden. Microinsurance realiseren.
  • Wetenschappelijk onderzoek stimuleren en invoeren., subsidies hiervoor aanvragen.
  • Andere initiatieven, nederlandse stichtingen die zich bezighouden met scholen, gezondheidszorg  op de kaart brengen, met elkaar in contact brengen om overlappingen te voorkomen.
  • Nepalimed opheffen?/ afsluiten met resterende gelden Birthing Centre?


   << terug naar overzicht


   Nepalimed verleent niet alleen steun door het ter plaatse brengen van medische instrumenten, maar ook door middel van het adviseren en opleiden van lokaal Nepalees personeel door Nederlandse artsen.