Financiën

Download hier het financiële jaarverslag van 2016

Nepalimed - financieel overzicht 2003 t/m 2016 (in Euro´s)
  2004 2005 2006 2007
Donatie, giften, schenkingen 135.888 63.872 63.724 74.416
Kosten fondswerving (1) 9.755 11.459 2.134 23.956
Netto baten 126.133 52.413 61.590 50.460
Hulpverlening 47.233 18.000 38.627 50.914
Netto overschot 78.900 34.413 22.963 -454
Toegevoegd (onttrokken)
aan reserve
10 0 (409) 2.658
Besteedbaar eindvermogen 170.830 205.243 227.797 227.797

  2008 2009 2010 2011 2012
Donatie, giften, schenkingen 77.654 110.896 122.281 104.512 81.768
Kosten fondswerving (1) 12.144 7.854 6.949 7.718 2.027
Netto baten 65.510 103.042 115.332 96.794 79.741
Hulpverlening 29.363 45.168 74.139 78.147 175.604
Netto overschot 36.147 57.874 41.103 18.647 -95.863
Toegevoegd (onttrokken)
aan reserve
(7.229) 4.435 14.157 10.836 11.620
Besteedbaar eindvermogen 258.919 321.228 367.578 406.061 321.818

  2013 2014 2015 2016 Totaal
laatste
13 jaar
Donatie, giften, schenkingen 102.506 40832 138.299 156,832 1.273.480
Kosten fondswerving (1) 4.183 4163 3.236 3.788 99.366
Netto baten 98.323 36.699 135.063 153.044 1174.114
Hulpverlening 85.797 183.014 162.888 147.391 1136.285
Netto overschot 12.526 -146.345 -27.825 5.653 37.829
Toegevoegd (onttrokken)
aan reserve
3.122 10.876 3.317 9.895 63.288
Besteedbaar eindvermogen 337.466 201.997 177.489 193.037 193.037

Bedragen zijn in euro's.

In totaal is van 1998 t/m 2016 € 1.346.091 aan hulpverlening besteed

Voor de hulpverlening in 2017 is de begroting als volgt:
1. Voor de urologie is € 5.000 ingeruimd.
2. Voor de huisartsengeneeskunde is € 5.000 ingeruimd.
3. Voor de microfinancegroepen wordt € 10.000 ingeruimd.
4. Voor vervolgdiabetesproject wordt € 5.000 ingeruimd.
5. Voor de Human Resource Training wordt zo nodig € 5.000 ingeruimd.
6. Voor de buitenpost Dorpu is in 2016 € 72.272,43 besteed aan medische apparatuur. Er is nog € 28.940 te besteden in 2017, in overleg voor een staffquarter.
7. Voor de buitenpost Salambhu wordt getracht eveneens voor medische apparatuur, via donaties, € 35,152,59 bij elkaar te krijgen.


    De jaarrekeningen zijn gecontroleerd door MMBA te Nijmegen.
    Voor de werkzaamheden hieraan wordt door hen niets in rekening gebracht.


    fiscaalno. 8070.90.438