AARDBEVING NEPAL VOOR EEN OVERZICHT
ZIE LAATSTE NIEUWS

Stort uw bijdrage op rekeningnummer NL 59 INGB 0673809749 ten name van Stichting Nepalimed

Benefietavond 6 november voor meer info klik hier


Welkom
Deze Website nodigt U uit om kennis te maken met het werk en doel van de Nederlandse Stichting Nepalimed. Kijk rustig rond en laat wat van u horen middels een e-mail. Klik hier: Film over het werk Nepalimed

Onze doelstelling:
- Het ondersteunen en/of opzetten van medische hulpprojecten in Nepal. - Het verrichten van alle verdere handelingen die met voorgaande in de
- ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
- De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het
- inzamelen van gelden via donateurs, erfstellingen, subsidies, legaten.

Beleidsplan 2015-2020