Steunen

U kunt steunen door vriend, steunpilaar of donateur, what's in a name, te worden van de Stichting Nepalimed en wanneer mogelijk ook één nieuwe donateur aan te brengen. Immers: als ieder van u één donateur aanbrengt kunnen wij tweemaal zoveel. Een notariele akte is niet meer nodig, voor de aftrekbaarheid voor de fiscus kunt U een schenkingsovereenkomst invullen en laten ondertekenen door uzelf en de gemachtigde van de Stichting Nepalimed, klik hier voor het schenkingsovereenkomst. 

Het rekening nummer van de Stichting Nepalimed is:

NL59INGB0673809749 bij de ING Bank te Meppel

Steunen kan dus via:
            * Eénmalige bijdragen
            * Periodieke schenkingen
            * Legaten
            * Subsidies

De stichting Nepalimed Holland heeft de ANBI-status, waardoor giften aan onze stichting fiscaal aftrekbaar zijn.

Het Bestuur van Stichting Nepalimed Holland is onbezoldigd.
Aan de Bestuursleden worden geen andere vergoedingen gegeven dan die voor gemaakte reiskosten, porti en telefoonkosten e.d.


Nepalimed verleent niet alleen steun door het ter plaatse brengen van medische instrumenten, maar ook door middel van het adviseren en opleiden van lokaal Nepalees personeel door Nederlandse artsen.