Bestuur

-  Ammy van Gooswilligen-Hoekstra, voorzitter en secretaris
-  Max van der Meer, penningmeester
-  Niels Boertje, lid
-  Anton Hodde, adviseur chirug

Comite van aanbeveling:

-
  Dries van Agt
-  Eertijds Minister-President
-  René de Bos -  Directeur "Snow Leopard Adventures" en tevens
-  bedwinger van de Mount Everest.
-  Herbert Dijkstra - commentator schaatsen/wielrennen Studio Sport
-  Ewald Kist -  Oud international hockey, destijds Voorzitter Raad
-  van Bestuur ING
-  Albert Mantingh - Vrouwenarts, Oud-voorzitter Nederlandse
-  Vereniging Tropische Geneeskunde en Internationale
-  Gezondheidszorg.
-  Cas de Stoppelaar -  Royal Nepalese Honorary Consul General
-  to the Netherlands.