Doelstelling:

- opleiding van specialisten om therapeutische zorg te verlenen, dit houdt   in Rontgen-, hartfilm- ultrageluid-, apotheek-, polikliniek-en verdere  
  Ziekenhuisfaciliteiten inclusief operatiekamers en spoedeisende hulp.
- In samenwerking met de Universiteit Groningen start de Medisch
  Faculteit van het ziekenhuis in Dhulikhel, de opleiding van General
  Practitioners ( huisartsen), volgens het nepalese curriculum hun
  werkgebied zal voornamelijk de buitenposten van het ziekenhuis zijn

- Zorg voor moeder en kind
- Familie planning
- Immunisatie programma’s
- Training van assistent vroedvrouwen
- Training van vrijwilligers in de gezondheidszorg
- Gezondheidsvoorlichting
- Diagnostische en therapeutische zorg, zoals laboratorium,
- röntgen,hartfilms, ultrageluid onderzoek, apotheek, polikliniek en
- ziekenhuis faciliteiten, inclusief operatiekamers en spoedeisende zorg.
- microkredietprogramma’s

Het Dhulikhel ziekenhuis is een non-profit, particuliere instelling, dat financieel niet door de regering wordt gesteund maar wel door de gemeente Dhulikhel. Het ziekenhuis wordt door de Overheid gelukkig wel als voorbeeld functie gebruikt. Nepalimed Duitsland, Luxemburg, en Zwitserland, de Namaste Stiftung waarborgen een continue financiële steun, het spreekt voor zich dat meer financiële steun een noodzaak is! Ook omdat getracht wordt de medische voorzieningen in de buitengewesten dichter bij de bevolking te brengen door het bouwen van z.g. Healtcare Posts.

Steunen
  • ING bank NL59INGB0673809749 te Meppel
  • De Stichting Nepalimed heeft de ANBI status…….. een notariële akte is niet meer nodig

Beloningsbeleid
Het Bestuur van Stichting Nepalimed is onbezoldigd.
Aan de bestuursleden worden geen andere vergoedingen gegeven dan vergoedingen voor gemaakt reiskosten, porti en telefoonkosten.e.d.