Benefietavond 6 november voor meer info klik hier

AKTIVITEITEN 2018:
Eind januari/ begin februari van dit jaar bezochten Josca Fokkema en Ammy van Gooswilligen het Dhulikhel Hospital voor het Faculty Development Program van de General Pracritioners samen met de andere leden van de werkgroep UMCG-Nepalimed, Anne Uyttenboogaart, Dorien Janssen, Dirk Fokkema en Hermi van de Pol.

Nu al een aantal jaren geleden zat een groep vooraanstaande Canadese dokters bij elkaar om vast te stellen wat nu eigenlijk ‘een goede dokter’ is. Deze vraag is toen gesteld aan veel andere artsen en aan grote groepen patienten. Dit resulteerde in een model waarin alle competenties van een goede dokter, alles wat ‘een goede dokter’ moet weten, kunnen én ook doet, wordt beschreven: Het CanMeds model
Dit model is in de daarop volgende jaren in steeds meer landen de basis geworden van de opleiding tot arts en de vervolgopleidingen tot huisarts en andere medisch specialisten.

Eind januari heb ik, samen met enkele collega’s van de huisartsopleiding in Groningen en het zeer gemotiveerde team van huisartsen in Dhulikhel Hospital de eerste tweedaagse training gegeven van wat wij het “Dhulikhel Faculty Development Program’ hebben genoemd.
De training werd gegeven aan alle in opleiding geïnteresseerde stafleden van zowel DHos als de daarmee geaffilieerde ziekenhuizen.
Het doel van deze (serie van training(en) is om de medische staf te scholen in het opleiden van artsen en specialisten (o.a. huisartsen) tot moderne dokters, die niet alleen aandacht hebben voor de medische inhoud van het vak, maar ook voor alle andere competenties die een dokter tot een goede dokter maken zoals, naast uiteraard een goede vakkennis en –vaardigheden, o.a. een effectieve en respectvolle communicatie met patiënten, samenwerking en leiderschap in een team, maatschappelijke betrokkenheid met de omgeving van de patiënt en het kunnen reflecteren op en bijstellen van eigen handelen.

De aanleiding van dit trainingsprogramma is geweest dat het ziekenhuis in de zomer van 2017 is gestart met een huisartsopleiding voor de eigen buitenposten: huisartsen die voldoen aan alle kenmerken van ‘een goede dokter’. Omdat huisartsen worden opgeleid op alle afdelingen van een ziekenhuis en ook van de andere specialisten wordt verwacht dat zij ‘goede dokters’ opleiden, is door het ziekenhuis besloten een ‘Faculty Development Training” aan te bieden aan alle specialisten in het ziekenhuis die iets met opleiden te maken hebben. Het ziekenhuis is van plan een trainingsprogramma te verzorgen van vier keer per jaar een meerdaagse ‘workshop’, waarvan er ook verschillende verzorgd zullen worden door de afdeling huisartsgeneeskunde in Groningen, samen met de huisartsen van Dhulikhel hospital.

In de loop der jaren is duidelijk geworden dat opleiden op basis van de CanMed competenties resulteert in dokters die ‘naast’ de patiënt kunnen staan en goed contact kunnen onderhouden met hen en hun omgeving; een heel belangrijke competentie voor dokters in een land als Nepal, waar nog veel gedaan moet worden aan gezondheids-educatie en waar onder patiënten het vertrouwen in ‘traditional healers’ soms groter is dan in ‘echte’ dokters en waar dokters samenwerking met traditional healers zien als iets wat niet passend is voor moderne professionals.
Ons scholingsproject zal dus hand in hand gaan met het ontwikkelen van onderling begrip en een betere samenwerking tussen de medische staf op een buitenpost en de ‘traditional healers’ in de betreffende community. Aan dit onderdeel zal de Stichting Jadana met Marlouk van Gooswilligen en Myra Pieters zich wijden.
AKTIVITEITEN 2018:

Robert Lensink, hoogleraar van de Afdeling Economics and Business Universiteit Groningen bezocht met Ammy het ziekenhuis in Dhulikhel van 19 t/m 26 Januari

1.Sinja van den Bos, studente van Robert Lensink, zal een studie doen en interviews houden,  om te ontdekken wat de redenen zijn dat er op de meeste buitenposten toch minder patienten komen dan verwacht, oorzaak kosten? vertrouwen medische staf buitenpost? De traditional healers die van oudsher veel patienten hebben en niet samenwerken met de medische staf? Ze zal hierin bijgestaan worden door de Stichting Jadana die zich meer richt op de “Traditional Healers “, deze zijn geinventariseerd door het ziekenhuis, en zijn  werkzaam in de regio rondom de buitenposten. De Stichting Jadana , Marlouk van Gooswilligen en Myra Pieters bezochten de biuitenposten Manekharka en Salambhu met als doel het contact traditional healers met de medische staf van de outreaches te verdiepen.

2. Na Sinja’s terugkeer in Nederland zal Robert Lensink met haar een meer quantitatieve studie opzetten om te kijken welke mensen en om welke redenen ze de buitenpost bezoeken, de traditional healers bezoeken, of naar beiden.De opzet is om uiteindelijk deze studie bij 5 of 6 buitenposten te doen, dit geheel zal in Nepal begeleid worden door Roshan Mahato.
Het uiteindelijke doel voor Sinja zal een wetenschappelijk onderzoek inhouden voor haar Masters .

3. Het uiteindelijke doel van deze onderzoeksaktiviteiten is een brug te slaan tussen de medische staf buitenpost en de traditional healers, zodat de westerse en Nepalese cultuur in de gezondheidszorg meer beklemtoond gaat worden.

Al met al een leuke en nuttige trip, die hopelijk zal leiden tot verdere samenwerking.

Robert LensinkBezoek aan poli Oogheelkunde van Dhulikhel Hospital
van 4 t/m 9 februari 2018 door Ariënne Wellner-Fokker, orthopti
st

Optometrist Raju Kaiti van de afdeling Oogheelkunde van Dhulikhel Hospital heeft Ammy van Gooswilligen van NepaliMed Nederland om hulp gevraagd. Dankzij een grote gift van Lot der Blinden hebben ze nu materialen om slechtzienden te helpen. Met een nieuwe gift zijn orthoptische en oogheelkundige instrumenten gekocht om de afdeling oogheelkunde zo optimaal mogelijk uit te rusten. Raju wilde verder heel graag meer leren over zowel orthoptie als over hulp aan slechtzienden en blinden. Omdat ik orthoptist ben en bij Bartiméus heb gewerkt, ben ik hiervoor gevraagd. In overleg met Ammy ben ik eerst gaan kijken naar de situatie ter plekke. Hierbij een verslag van mijn bevindingen.

 1. Raju Kaiti is een zeer gedreven en ambitieuze optometrist die breed georiënteerd is. Hij wil niet alleen optometrie bedrijven, maar ook orthoptie en low vision. Hij wil ook echt de arme blinden en slechtzienden op de afgelegen plekken kunnen helpen en hoopt dat via mij te kunnen leren.
 2. Dhulikhel Hospital is een non-profit en non-governmental organisatie die opgericht is om ook de arme mensen van Nepal te kunnen helpen. Dankzij de vele Outreaches (buitenposten) gaan ze ook naar de mensen in afgelegen gebieden die niet zelf in staat zijn om naar het ziekenhuis te gaan. Ze willen de mensen zoveel mogelijk ter plekke helpen met operaties, medicijnen en in het geval van de optometrie: met brillen, orthoptische behandeling of hulp aan slechtzienden en blinden.
 3. Dankzij de gulle giften van stichting Lot der Blinden hebben ze nu ook hulpmiddelen en instrumentarium voor betere oogheelkunde, voor orthoptisch onderzoek en voor low vision, zoals loepen, blindenstokken, een nieuwe spleetlamp, een synoptofoor, een draagbare tonometer, goede visustesten, ook voor kinderen. Het Hess-scherm lag nog op het vliegveld, ook die is onmisbaar voor een goede orthoptische kliniek.

Aanbevelingen
 Met de Eye Care Foundation die veel werk verricht in Nepal, gaan we als Stichting Nepalimed,  met de sponsor van Het Lot der Blinden kijken of er mogelijkheden zijn Raju in Nepal een verder orthometrische maar vooral ook orthoptische opleiding te laten volgen, dit heeft de voorkeur boven het verder opleiden in Nederland.


AKTIVITEITEN 2017:

 • Ammy van Gooswilligen: Ik bezocht het ziekenhuis in augustus 2017.
  De academische opleiding van huisartsen ( general practitioners) is in april 2017 officieel van start gegaan met de komst van Roshana Shrestha, die als Associate Professor de opleiding van één basisarts tot fulltime “huisarts”mag begeleiden. Het curriculum is aangepast aan de nepalese voorwaarden, immers een huisarts in het ziekenhuis en de buitenposten in Nepal moet aan heel andere voorwaarden voldoen dan een huisarts in Nederland. Samen met dr. Sanu die reeds jaren als huisarts op de Emergency-afdeling werkzaam is, zal ze de kar gaan trekken.
  Deze opleiding wordt gesteund en begeleid door Josca Fokkema, Hoofd Huisartsengeneeskunde Universiteit Groningen.
   Nepalimed werkt samen met  de Jadana Stichting van Marlouk van Gooswilligen en Myra Pieters. Deze stichting heeft tot doel de medische zorg van de traditional healers te coördineren met de medische zorg in de outreaches. Dit zal hopelijk ook meer patiënten naar de buitenposten brengen.
  De buitenposten Salambhu en Dorpu zullen in de toekomst als werkplek dienen voor de opgeleide huisartsen. In de buitenpost Dorpu is reeds uitgebreidere apparatuur aangeschaft, dit zal in de nabije toekomst ook voor Salambhu gelden. Via diverse Stichtingen worden hiervoor gelden  verzameld.
   De wisseling aan de top van het ziekenhuis, pakt in bovenstaand perspectief zeer positief uit. Prof. Ram Shrestha blijft rector magnificus van de Kathmandu Universiteit in Dhulikhel. Dr. Koju is als medisch directeur vervangen door dr. Ramesh, die ook vanaf het allereerste begin bij het ziekenhuis betrokken is geweest. De bejaarde ‘dean’ van de academische opleiding is vervangen door Koju, die nu dus hoofd van de academische opleiding is. De bevlogen orthopeed dr. Dipak is in de top de spil van de huisartengeneeskundige opleiding.
  Met gelden van de Stichting Lot der Blinden uit Nederland wordt het Low Visionproject in het ziekenhuis in Nepal verder ontwikkeld en ook de diabeteszorg wordt verder uitgebreid met gelden van de Evert van Ballegooie Stichting.
  De uroloog Hem Joshi heeft in het Academisch Ziekenhuis in Groningen, onder leiding van Prof. Igle Jan de Jong ,zich verder verdiept in de kinderurologie.

AKTIVITEITEN 2016:

 • Ammy van Gooswilligen:  Ik bezocht het ziekenhuis dit jaar zowel in April als in September. Er wordt druk gewerkt aan de wederopbouw na de aardbeving. Het ziekenhuis was gelukkig niet erg beschadigd en is practisch weer hersteld. Lastiger ligt het in de buitenposten met name die in de verre gebieden. Extra regenval in de natte tijd, slechte wegen,  zodat het vervoer van materialen bemoeilijkt wordt, geeft een behoorlijke vertraging. Met name de Sindupalchok regio is ernstig beschadigd, er ligt nog veel in puin; zeker de huisjes van de bevolking zijn nog lang niet hersteld ook wegens geldgebrek. Aan vele buitenposten Kattike Deurali, Bahunipati, en Baluwa wordt hard gewerkt. In de verre buitenpost Manekharka wordt  gebouwd aan een Maternity Ward.
  De verre buitenpost Dorpu is veelbelovend als werkplek voor toekomstige “huisartsen”die in het moederziekenhuis opgeleid zullen worden. Hiervoor is uitgebreide apparatuur noodzakelijk, waarvan een groot deel al via donoren gekocht kan worden.
  In de verre buitenpost Salambu die al grotendeels hersteld is, moet een enorme watertank komen voor het uitbreiden van de landbouwaktiviteiten. Er gebeurt veel in alle opzichten!
 • Wederopbouw leslokalen school Dapcha, in September 2016 bijna voltooid.
  Op de 25e nieuwjaarsreceptie j.l. weekend van de Lions Tilburg de“Regte Heide” werd met een spetterend programma, geld opgehaald voor twee nederlandse doelen “Het Ronde Tafelhuis”, “Stichting Leergeld Tilburg” en voor Nepalimed. De opbrengst voor onze Stichting bedroeg totaal 50.000€, dit is inclusief de bijdrage Wilde Ganzen, betekent dat nog niet alle, maar bijna alle verwoeste leslokalen van de school in Dapcha weer opgebouwd kunnen worden, een heel fraai resultaat dus, waarvoor wij de Lionsclub zeer dankbaar zijn!

 • Eigen ruimte voor polikliniek urologie
  In augustus en september 2016 verbleef Igle Jan de Jong in Nepal voor een werkbezoek in het DHOS.
  Dhulikhel, 28 augustus – Zondag start met het ochtendrapport, alsof ik niet weg ben geweest. Ik geef de meegebrachte medische middelen af op de OK. Het is druk met volle programma’s. De urologie is in volle bloei en vult drie operatiedagen per week. Er worden wekelijks circa twintig urologische operaties uitgevoerd door Dr. Joshi en twee jonge chirurgen, dr. Shresta en dr. Divas. Zij zijn zeer bedreven in de steenbehandelingen waarbij de vorig jaar geschonken Holmium-laser goede diensten levert. Mooi om te zien dat de apparatuur een tweede leven kent in Nepal.
 • Annelies Belgraver, huisarts verbonden aan de universiteit Utrecht heeft in het eerste halfjaar van 2016 in Dhulikhel gewerkt aan de ontwikkeling van de huisartsengeneeskunde. De aanzet hiertoe is succesvol gebleken.. Tot onze grote vreugde kan ik mededelen dat deze begin 2017 van start zal gaan, nu Roshana Shrestha als Associate Professor is benoemd. Zij leidt volgens het geaccordeerde Nepalese curriculum één arts per jaar op.
  Verder zijn er Sanu en Sanjana, General Practitioners op de Emergencyafdeling. Zij mogen opleiden als ze meer wetenschappelijke artikelen hebben gepubliceerd. Intussen zal de Emengency uitgebreid worden tot twintig bedden, nodig voor de opleiding. Het geheel wordt begeleid door de afdeling Huisartsen.

AKTIVITEITEN 2015:

 • Van 23 oktober tot 3 november 2015 bezochten Josca Fokkema en haar man Dirk het Dhulikhel Hospital en haar outreach-clinics. met de plannen om in Dhulikhel Hospital een huisartsopleiding te beginnen.    Als hoofd van de huisartsopleiding van het UMC Groningen was ze gemotiveerd om te gaan kijken hoe dit plan vanuit Groningen ondersteund kan worden.    Het bezoek heeft haar doen inzien dat de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nepal vooral vanuit het platteland verbeterd kan worden omdat er juist in outreach clinicsbehoefte is aan dokters die naast de medische ook de niet-medische competenties goed beheersen

 • Bezoek van delegatie van het AMPC buro te Weesp aan het ziekenhuis in Dhulikhel (Arjan van Bergeijk, Ann Welesa, en Paul Slotemaker).
  Subsidieverzoek Maternal & Neonatal Care in Nepal werd ingediend bij de  Nederlandse Enterprise Agency.
  “ voor verdere gegevens  zie Laatste nieuws”


AKTIVITEITEN 2014:

 • Op 22 November vindt de viering plaats van het vijftienjarig bestaan van de Stichting Nepalimed Holland, zie flyer.
 • Eind Maart ging de filmploeg Studio Noord Nederland, met Marjolein Lauret, regisseuse, en Robert Schepers, cameraman, met Ammy van Gooswilligen en Djurre Dinkla,  naar Dhulikhel. Hoofddoel: een film voor het 15- jarig bestaan van de Stichting Nepalimed, “verleden, heden en toekomst”van zowel ziekenhuis als Nepalimed.
 • Van 17 t/m 28 April bezocht Prof. Igle Jan  de jong opnieuw het ziekenhuis voor het maken van afspraken met de faculteitsvoorzitter aldaar, om voldoende academisch kader te scheppen om de aanvullende opleiding van chirurg tot uroloog ter plekke mogelijk te maken. Inmiddels is dr. Hem Joshi gecertificeerd Nepalees uroloog.
  Hij zal in Oktober dit jaar, tesamen met een toekomstig urologisch verpleegkudige, Sujita Bandhari , in het UMCG begeleid worden.
 • Eind mei bracht een delegatie van de Afdeling Huisarsgeneeskunde van het UMC Groningen, te weten Peter van Dijken, coordinator, Janny Dekker, Wouter van der Heide en Dorien Janssen, een succesvol bezoek aan het ziekenhuis. Afspraken werden gemaakt over de ontwikkeling van het nepalese curriculum voor de opleiding tot nepalese huisarts, die in de toekomst ook in Dhulikhel zal plaatsvinden.
 • Op 22 November zal de viering van het vijftien jarig bestaan van de Stichting Nepalimed, in aanwezigheid van de medisch directeur van het Dhulikhel ziekenhuis plaats vinden , dr. Ram Kantha Shrestha. 
  zie flyer.

AKTIVITEITEN 2013:

 • Voorjaar 2013, toegetreden tot het Stichtingsbestuur Nepalimed is Niels Boertje, hij is tevens bestuurslid van De organisatie Microkrediet voor Moeders, Utrecht. Beide organisaties hebben als doelstelling ondersteuning van de microkredietgroepen in de buitenposten van het ziekenhuis in Dhulikhel. Dit kan nu meer gecoördineerd gebeuren.

 • 11 t/m 26 Januari, Associate Professor in de urologie, dr. Igle Jan de Jong, Universiteit Groningen, bezoekt het ziekenhuis in Dhulikhel. Hij is erin geslaagd om de certificatie van de door hem in Nederland opgeleide dr. Hem Joshi af te ronden. Hiermee is dr. Joshi de eerste uroloog in dit ziekenhuis.

 • 17 t/m 24 Februari, bezoek van de uroloog Paul Kil, Elisabeth ziekenhuis Tilburg, aan het ziekenhuis aldaar met als doel de verdere ondersteuning en ontwikkeling  van de urologie in Dhulikhel.

 • 23 Februari t/m 9 Maart, bezoek van Ammy van Gooswilligen, voorzitter van het Stichtingsbestuur Nepalimed, aan ziekenhuis en buitenposten. belangrijke items ter bespreking : urologie, huisartsengeneeskunde, microkredietprogramma’s, microinsurance etc. Het absolute hoogtepunt was de ceremoniele opening van het Birthing Centre op 1 Maart, voor foto's en verslag zie elders op deze website of klik hier.
 • voorjaar 2013, Selma van der Haar, onderzoek van haar afsluitende scriptie voor de master Development Economics University Research Centre Wageningen.
  Onderzoek over healthcooperations van de microkredietgroepen, klik hier voor verslag.

 • 28-10-2013 opening nieuw gebouwde staffhouse, in aanwezigheid van Cees Buiks, gepensioneerd huisarts en echtgenote Arry.
  Zij deden een forse donatie voor de bouw hiervan.AKTIVITEITEN 2012:

 • van 22 April tot 18 Mei bezoekt huuisarts Jos Mathot het ziekenhuis in Dhulikhel, klik hier voor verslag Jos website
 • Bezoek dr. Ram Shresta aan Nederland van 14 t/m 17 Juni, hij heeft aangegeven vele bekenden te willen ontmoeten, er wordt op Zaterdag 16 Juni een bazar georganiseerd ,
  met o.a. verkoop van nepalese fairtrade producten
  Klik hier voor meer info

 • 23 Juni bezoek van Sarah Reuvers gedurende 8 weken aan het ziekenhuis in Dhulikhel om haar coschap urologie/chirurgie te doen.
 • Charity verkoopexpositie Russische kunst, van 8 t/m 10 September 2012, met op Zondag 10 September een huisconcertje piano/saxofoon. Klik hier voor meer info
 • In September, October en December zijn Tulsi Maka en Shristi Shah, verpleegkundigen en ok.assistenten uit het Dhulikhel ziekenhuis, te gast bij Prof Igle Jan de Jong, associate Professor aan de afdeling Urologie Academisch Ziekenhuis Groningen, en bij Paul Kil, uroloog in het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Zij zullen meehelpen de urologische afdeling in Nepal op te zetten.  
Te Koop, schilderijen van SPAS Gallery in St. Petersburg,
opbrengst 15 % voor het goede doel Nepalimed.
Klikt hier voor een overzicht van de schilderijen

Indien interesse dan graag dit melden via e-mail: info@nepalimed.nl


AKTIVITEITEN 2011:

 • In December vond in de Wijk een kledingverkoop van
  Kyra en Co. Plaats.
 • 5 t/m 28 Maart bezoek van de medisch directeur Ram Shresta, aan Nederland
 • Op 17 Juni vond de laatste door Nepalimed georganiseerde Charity Golfdag in Havelte plaats. Evenals het vorig jaar was dit wederom een groot succes, er deden 18 bedrijven mee. Enkele vluchtleiders waaronder de Mount Everest bedwinger René de Bos, en oud voetballer Dick Schneider nemen het initiatief om dit evenement in 2012 voor te zetten.
 • Nepalimed heeft nog regelmatig overleg met de groep huisartsen die in Maart 2010 het ziekenhuis in Dhulikhel bezochten. Spontaan werd er toen geld ingezameld, van deze 75.000€ zal in overleg met de staf van het ziekenhuis een goed doel gecreëerd worden.
 • Heeft U suggesties t.a.v. het opzetten van de basale gezondheidszorg aldaar? Peter van Dijken, huisarts en academicus, werkzaam aam de medische faculteit Universiteit Groningen, en Ammy van Gooswilligen gaan eind November naar Nepal, om tesamen met de staf aldaar een 5-jaren beleidsplan op te zetten, het gaat hier om de preventieve basale primaire gezondheidszorg in het ziekenhuis en haar 15 buitenposten.
 • Birthing Centre, de bouw vordert gestaag, het ziet er naar uit dat de onderste en tevens eerste verdieping officieel geopend zal worden in de eerste helft van 2012. De eerste shift van 120.000€, met steun van de Wilde Ganzen bijeengebracht, zal het komend jaar met een tweede shift aangevuld worden ,waarbij ook de Wilde Ganzen garant staan.
 • Speerpunt blijft de urologie en het faciliteren van de opleiding.

Urologie:

De opleiding van de nepalese chirurg Hem Joshi die door Prof. Dr. Igle Jan de Jong in de RUGroningen werd opgeleid, in samenwerking met de urologen Paul Kil, Peter van de  Tillaar en Fons Ypma, is inmiddels afgerond. Hem Joshi is bezig de Afdeling Urologie in het ziekenhuis in Nepal op te zetten. Regelmatig bezoeken Nederlandse urologen hem om hem hierbij tot steun te zijn. In de planning staan de opleiding van een tweede uroloog en urologisch verpleegkundigen.

Microfinanciering:
Prof. Dr. Robert Lensink, Faculteit Economics and Business, RU Groningen, begeleidt zijn studente Anne de Jong , in haar thesis “Studie naar effecten van microkredietprogramma’s op de gezondheidszorg in de buitenposten van het ziekenhuis” Bij het overleg wordt de microinsurance betrokken.


AKTIVITEITEN 2010:


In het weekend van 29, 30 en 31 Januari vond een verkoop- expositie van 2 schilders uit Senegal plaats. De expositie werdt geopend op Vrijdag 29 Januari. Loes Goltstein, docent kunstgeschiedenis Kunstacademie Artez, Zwolle verzorgde de lezing.

In Maart heeft een groep huisartsen een bezoek gebracht aan het ziekenhuis in Dhulikhel, zij verzamelden spontaan 60.000€.

Op 18-06 2010 heeft de 11e Charity golfdag Nepalimed plaats gevonden  te Havelte. Hierbij kunnen bedrijven Nepalimed sponsoren door het kopen van een hole. De door het bedrijf ingebrachte relaties kunnen spelen met een topsporter als vluchtleider. Er werd 30.000 Euro bij elkaar geslagen.


AKTIVITEITEN 2009:

Januari t/m/ Maart,
vond het 2e deel urologische opleiding van de nepalese chirurg Hem Joshi plaats, in het universitair ziekenhuis te Groningen
Eerste halfjaar continuering van het haalbaarheidsonderzoek om financiele steun van de Nederlandse Overheid te verkrijgen.

19 juni Nepalimed golfdag
Op 19-06 vond de 10e Charity Golfdag plaats te Havelte.

AKTIVITEITEN 2008:

5 april 

Viering tien jarig bestaan Nepalimed Holland.
27 juni Nepalimed golfdag in Havelte
Charity Golfdag voor bedrijven en particulieren.

AKTIVITEITEN 2007:

Haalbaarheidsonderzoek om financiële steun van de Nederlandse overheid te verwerven.

Januari 2007
werkbezoek ten behoeve van het haalbaarheidsonderzoek.

17 en18 april
- Bijeenkomsten in aanwezigheid van RamShrestha in nederland.

Donderdag 14 juni:

Charity Golfdag voor bedrijven en particulieren in Havelte.
15, 16 en17 juni
- fundraising exposities van Estlandse en Russische schilders.

6 november 
Opening Girls Hostel te Dhulikhel. Gelden werden bijeengebracht door de Stichting Nepalimed Holland tesamen met ICCO, Wildeganzen,
AKTIVITEITEN 2006:
Fundraising
Bijeenkomsten bij serviceclubs o.a.bezoeken bij Rotary Assen, Beilen en Tilburg.
Ontwikkelingsplan 2006-2011.
Met het opstellen van dit businessplan werd verder vorm gegeven aan de ontwikkeling van de gezondheidszorg in Dhulikhel. Door de leidende rol van Dhulikhel Hospital zal hiermee de gezondheidszorg in geheel Nepal gebaat zijn.

2-6 April
Bezoek Dr.Ram Shrestha ,directeur Dhulikhel Hospital aan Nederland.
Werkoverleg , public relations en fundraising.

15 juni
Charity golfdag voor bedrijven en particulieren in samenwerking met Charity & Sport .

26 ,27 october
Congres t.g.v. het afscheid van Prof.Frans Debruijne, hoogleraar urologie te Nijmegen. Op zaterdag 28 october werden de festiviteiten afgesloten met een golfwedstrijd. Met de bijdragen voor het afscheidscadeau wordt het “speerpunt urologie” verder uitgebouwd

10,11 en 12 november
Expositie van Armeense schilders.
De vernissage werd
opgeluisterd met een lezing over de Armeense
cultuurgeschiedenis en muziek uitgevoerd door een Armeense pianiste.

AKTIVITEITEN 2005:
16 Juni
Charity Golftournooi voor bedrijven en particulieren.De “vluchten”worden geleid door (oud) topsporters. Inschrijving via het secretariaat.

In 2005 zullen ook weer regelmatig exposities en culturele avonden met lezingen en muziek worden georganiseerd. De activieiten hebben ondermeer tot doel gelden te verzamelen voor de Stichting.

24, 25 en 26 juni
Een expositie van schilderijen van de Bosjesmannen uit de Kalahari woestijn in Afrika, in samenwerking met de Kalahari Support Group.

14, 15 en 16 oktober
Wederom een Russische expositie, in samenwerking met SPAS Galery uit St. Petresburg.

17 tot 26 november

Top congres Urologie op het dak van de wereld Kathmandu – Dhulikhel - Nepal Wetenschap en cultuur in de hoogst gelegen natuur. Tijdens het congres wordt de Dutch Nepali Association of Urological Surgeons opgericht. (Dunepaus) Kijk hier voor het programma.

Aansluitende 1- en 2-weekse reizen of trekkings met/zonder partner zijn mogelijk en worden binnenkort door Snow Leopard aangeboden.

In het najaar op nader te bepalen locaties verkoop van
Nepalese sieraden.

AKTIVITEITEN 2004:
25 januari
Huisconcert te Veeningen.
Try-out voor uitvoering in de Kleine Zaal van het Concertgebouw.

15 tot 20 maart
Werkbezoek Fons Ypma aan Duhlikhel Ziekenhuis van met introductie/teaching endoscopische niersteenverwijdering (PCNL) en schenking van noodzakelijke apparatuur; tevens gastcolleges en gastoperaties.

27 juni
Concert Jong Talent (8-17 jaar) van het conservatorium Utrecht. Hervormde Kerk IJhorst.

20 t/m/22 augustus
Charity verkoop expositie. Sieraden,keramiek,en aquarellen van bekende Nederlandse kunstenaars. Voorts wijnproeverij

15-27 november
Werkbezoek en jaarvergadering Nepalimed Europa Dhulikhel Hospitaal, Nepal.


Nepalimed verleent niet alleen steun door het ter plaatse brengen van medische instrumenten, maar ook door middel van het adviseren en opleiden van lokaal Nepalees personeel door Nederlandse artsen.